Nyttig informasjon om BAS


Vi har fått mange tilbakemeldinger fra dere foreldre som vi i styret tar med oss til hver samling og jobber ut i fra.

Etter endt sesong sitter vi i styret igjen med et behov for å understreke viktigheten av foreldredeltagelse, som er et absolutt must for å kunne drive en foreldredrevet organisasjon.
Vi ønsker derfor en liten oppfriskning om forventninger rundt medlemskapet -og litt generell informasjon.

Styret:
Består av pr.nå av 7 frivillige foreldre. Dette er foreldre som har barn spredt i de ulike gruppene med ulike roller innad i styret. Styremedlemmene jobber på fritiden med booking av aktiviteter, eksterne instruktører, halltid,lokaler, web,arrangementer, sponsorer,regnskap,medlemsregistrering,mailbesvarelser og administrering av sosiale medier. Noen i styret er også aktivitetsledere.

Aktivitetslederen:
Er en eller flere frivillige foreldre som har ansvar for å iverksette aktiviteter i gymsal/utendørs primært.
De fleste aktiviteter har innleide instruktører og de gangene har aktivitetslederen ikke noe ansvar for selve opplegget. Lederen for gruppen skal ha gyldig politiattest, livredning/førstehjelpskurs og adgangskort til hallen,samt oppdaterte lister på gruppemedlemmene og skal være kontaktperson for gruppa.

Foreldre:
Det forventes at foreldre som følger til en aktivitet skal kunne bidra/hentes inn ved behov. Vi har dessverre fått tilbakemeldinger på at enkelte foreldre ikke vil steppe inn ,og tilsynelatende tenker at dette er "en time fri" på sidelinjen eller på tribune. Dette er en holdning som ikke stemmer overens med barneaktivitetens intensjon/betingelser. Vi ser at i de litt større gruppene med relativt små barn kan dette være nok til at aktivitetene "faller litt sammen" og inntrykket kan bli noe kaotisk.
Det er lite som skal til for at mye endres, så tilby hjelp der det trengs.

Svømmehall:
Dette er ikke svømmeundervisning. Det er frilek med intensjon om å bli trygg i vannet. En voksen må følge barnet og har ansvaret i bassenget og ved bassengkanten. Ikke tillat løping på kanten eller andre ting som kan forbindes med fare for alvorlige uhell.
Det skal alltid være en person tilstede i svømmehallen med livredingsbevis.

Øvrige aktiviteter:
Vi har fått mange grupper, en tilmålt halltid på Grevlingen som må benyttes,samt at en del av aktivitetene i nærmiljøet er sesongbetont. Barneaktiviteten har fått "ganske mange"timer i gymsalen på Grevlingen-som må utnyttes for å kunne beholdes.Dette tas opp til vurdering etter søknad hvert år i konkurranse med andre aktører i idrettsmiljøet i Son.

De yngste barna får tilbud om svømmehall og gymsal i første omgang.
Aktivitetene "øker" i variasjon og omfang jo eldre barna blir. Enkelte ganger vil planen endres,dersom det dukker opp muligheter som er verdt å prøve ut. Noen instruktører kan plutselig ta en mandag på sparket- noe vi setter pris på -og ønsker å være fleksible på.

Lavterskeltilbud:
Barneaktiviteten skal være et lavterskeltilbud til barn i Son og omegn som har som formål å gi et innblikk i de lokale aktivitetene vi har i nærmiljøet.
Det skal ikke være en stor utgift å være medlem,og det skal ikke være behov for å måtte skaffe seg utstyr.
Barna trenger innesko og vannflaske, noe de fleste har fra før.
Innimellom vil det kunne gis info om "anbefalt "bekledning i fht aktivitet/vær etc.
Det vil av og til kunne tilbys en aktivitet i Vestby eller Moss, dette er sjeldent, og da må man selv ordne transport dit.

Barneaktiviteten har litt utstyr i gymsalen og litt i svømmehallen.

SMS-varsel:
Aktivitetslederen sender ut SMS på søndager. SMS sendes ut når det passer for avsender (som gjør dette på fritiden). Enkelte ganger har siden for utsendelse vært nede og SMS kan da komme på mandag.

Sosiale medier:
Vi jobber med å få igang grupper på Facebook der alle gruppene har sin egen lille "boble" hvor man kan avtale, spørre om ting, komme med forslag etc.
Vi har en Facebook-for foreldre (https://www.facebook.com/bas-foreldre), en for aktivitetsledere og en instagramkonto.

Sosiale arrangementer:
Vi har sommeravslutning med grilling, loddsalg og aktiviteter i juni, og juleavslutning i desember. Gevinster i loddsalg er hentet fra lokale aktører og frivillige.
Gi oss gjerne beskjed dersom du ønsker å bidra med gevinster (dersom man jobber et sted dette er en mulighet)

Ønsker du å bidra?
Vi trenger frivillige til å stille opp som styremedlemmer og aktivitetsledere, eller er du god på en idrett?
Også eventuelt andre ressurser som barna kan ha glede av.

Mvh Styret i Barneaktiviteten


Informasjon om Barneaktiviteten i Son

Barneaktiviteten i Son er en frivillig, foreldredrevet forening tilknyttet Akershus Idrettskrets og Norges Idrettsforbund, som siden etableringen i 2003 har organisert og tilbudt ulike typer av fysisk aktivitet for barn i Son i aldersgruppene fra 4 - 10 år.

Lurer du på noe? Kontakt oss her.

Lik oss på Facebook: https://www.facebook.com/bas-foreldre