Krise: trenger nye mennesker til styret!

Postet av 2014 den 24. Jan 2019

Det skal velges et nytt styre og det er dere foreldre som må stille. De fleste av oss har sittet 2 år eller mer og går av til våren. Dersom BAS skal drives videre trengs det derfor nye kandidater til styret.

Årsmøte blir i mars og dersom vi ikke får nytt styre – så må vi vurdere fremtiden til BAS.

Se om en av disse rollene kan passe deg.
• 1 styreleder – overholde frister for søknad om lokaler, midler og ha det overordnede ansvaret.
• Nestleder / kasserer – leders høyre hånd + regnskap.
• 2 stk web/data – fakturering (kontingent), ha ansvaret for Facebook og nettsiden vår.
• 1 stk aktivitetsansvarlig – primus motor for aktivitetene vi har – koordinere disse og ha godt samarbeid med våre kontaktpersoner i de forskjellige aktivitetene.
• 1 stk aktivitetsleder ansvarlig – være primus motor og felles nevneren for alle de forskjellige aktivitetslederne i de forskjellige årskullene.
• 1 stk kommunikasjons ansvarlig – lage klar tekster som skal på nettsiden, Facebook, tm etc
Ta kontakt styreleder@barneaktiviteten.no så tar vi en prat 😊

Med vennlig hilsen

Styret i BAS


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra 2014